Кардани

Карданния вал е механичен компонент за предаване на въртящия момент и ротация, който обикновено се използва за свързване на други компоненти на задвижването , които не могат да се свързват директно, тъй като са на разстояние, под определен ъгъл или е необходимо да се позволи относително движение между тях.

Задвижващите валове са носители на въртящ момент . Те са предмет на усукване и срязване стрес , което се равнява на разликата между входящия въртящ момент и натоварването. Ето защо карданния вал трябва да бъде достатъчно силен, за да понесе натоварването , като същевременно се избягва прекалено много допълнително тегло, тъй като това от своя страна ще повиши неговата инертност и ще натовари другите компоненти.

Защо балансирането е толкова важно?
Защо някои машини са много по-шумни от други? Защо вентилът на колелото се откача и пада, когато го оставим да се върти свободно? Защо воланът на колата трепери при определени скорости? Почти ежедневно се срещаме с един феномен, чието действие често се подценява – лошия баланс.

Понятието дебаланс може да се обясни с “тежа”, “измервам”, “тегло”.

При везна имаме равновесие, когато от двете страни на везната имаме едно и също тегло. Също така при един ротор може да се разглежда разпределението на масата отнесено към оста му на движение. Неравномерното разпределение на масата се нарича дебаланс.

При ротация тя води до центробежни сили, вибрации и шумове, които се забелязват все по-силно и неприятно при покачване на оборотите.

☏ 0889879979